Home

Welkom! Deze site biedt informatie over verschillende applicaties die door jongeren gebruikt worden.

Per app wordt toegelicht wat de functie is en welke gegevens worden gevraagd om een account aan te maken. Daarnaast kunt u vinden welke mogelijkheden de app biedt en welke risico’s eraan verbonden zijn. Met deze informatie hopen wij u meer inzicht te geven in waar jongeren deze apps voor kunnen gebruiken.